Danish 2016 Plan for Growth in US

Call +45 4565 1776
to learn more about DABF

Danish 2016 Plan for Growth in US

 • Danish 2016 Plan for Growth in US, Handlingsplan for Vaekst

The new Danish Handlingsplan for Vaekst (Plan for Growth) was shown at the Danish-American Business Forum Annual Meeting on March 31 at DSV by Danish Foreign Minister Kristian Jensen.

2016 Handlingsplan for Vaekst i USA Danish Plan for Growth in US

Here are some key extracts. Members should read the plan (in Danish) to get more detailed support and backup for their initiatives in the US.

“Det store potentiale for dansk eksport til USA skyldes især, at en lang række udviklingstendenser på det amerikanske marked matcher de danske kompetencer:

 • Reformen af det amerikanske sundhedssystem, der øger antallet af sundhedsforsikrede, samt behovet for en effektivisering af selve behandlingssystemet
 • USA’s målsætning om reduktion af CO2-udledning og energieffektivisering, samt de stigende vandproblemer der følger med øget vandforbrug, tørke og spildevandsudfordringer
 • Øget opmærksomhed på fødevaresikkerhed og sunde kvalitetsfødevarer fra både myndigheder og forbrugere
 • Efterspørgsel på effektiv håndtering af IT bl.a. i offentlig service.

USA tilbyder desuden unikke muligheder indenfor startup og innovation – også for danske virksomheder. Kombinationen af viden, netværk, førende læreanstalter samt kapital skaber en unik grobund, som danske virksomheder og Danmark skal drage endnu mere nytte af til fordel for udvikling, vækst og jobs i Danmark.

Der vil i 2016 derfor være særligt fokus på følgende sektorer:

 • Energi og miljø
 • Sundhed
 • Landbrug og fødevarer
 • Innovation og digitalisering

Eksportrådets eksportfremmeorganisation i USA omfatter ambassaden i Washington DC, generalkonsulaterne i New York og Chicago, handelskontoret i Atlanta og innovationskontoret i Silicon Valley…

map of exksportraadets help cities in US

…Omkring 35 eksportfremmemedarbejdere i USA hjælper danske virksomheder på det amerikanske marked gennem en række services indenfor eksportstart, etablering, rekruttering, information om lokale forretningsvilkår og meget mere.

…Eksportrådet i USA har valgt en strategisk sektor tilgang indenfor syv sektorområder, hvor der er særlige muligheder for danske virksomheder på det amerikanske marked: Energi og miljø, sundhed, landbrug og fødevarer, maskinindustri, IT, design og forsvar…

…Som en væsentlig del af indsatsen indenfor økonomisk diplomati etableres og gennemføres der i 2016 fem vækstråd indenfor energi og miljø, forsvar, sundhed inkl. velfærdsydelser på ældreområdet, maritime serviceydelser samt landbrug og fødevarer…

…I vækstrådene vil der blive etableret et samarbejde mellem ambassaden, danske og amerikanske myndigheder og danske virksomheder…

…Det dansk–amerikanske myndighedssamarbejde skal kobles direkte til dansk erhvervslivs interesser og bl.a. bruges i endnu højere grad til at sikre en direkte eksponering af danske virksomheder og danske løsninger for amerikanske beslutningstagere…”

Specific opportunity areas for Danish companies include:

Energy:

 • wind, water and district heating
 • wastewater treatment
 • ground water mapping
 • more effective water supply and water savings by industry and households
 • more effective distrtict heating/cooling

Health:

 • Danish health and welfare solutions that help make healthcare more effective and efficient in general
 • pharmaceuticals, to assist with problems associated with aging population and lifestyle illnesses that Danes as well as Americans experience, such as diabetes, dementia and obesity
 • hospital equipment, medical devices and assistance equipment

Food and Agriculture:

 • ”natural”,  ”GMO-free”, ”Hormon-free”, ”Gluten-free”, ecological products
 • ingredients and colors that are healthy, natural
 • healthy food supplements
 • food products, processes, equipment, technology and know-how that promote sustainablilty and live up to consumers’ animal welfare demands

Innovation and Digitalization

 • innovative solutions to support the fast-moving ICT sector
 • software and services via Internet, and IT services that promote digitalized, effectivized private and public sector processes and management

The plan lists sets of very concrete initiatives to be taken by Denmark to drive advances in Danish exports to each of these sectors in the near future!

Be sure to have a look at it and see how your organization can get help.

0 Comments