What should I consider before I start up in US?

Call +45 4565 1776
to learn more about DABF

What should I consider before I start up in US?

  • branch, datterselskab, distributor, establishment, etableringsform, filial, handelsagent, legal, selskab, start-up, subsidiary

startup

See this topline summary by Thomas Thorup, US and Danish lawyer from Thomas Martin Law, as well as this excellent background report in Danish by Finn Martensen, of Martinsen Wright PC.


Some basic legal considerations you need to resolve before doing business in the US include:

  • The pros and cons of various legal structures of business/sales in the US (Sales Agent, Third-party Distributor, Branch Office, Subsidiary)
  • Contract style differences, US vs Denmark
  • Choice of law –venue/jurisdiction for dispute resolution
  • Choice of State in which to incorporate, choice of location for main office
  • Choice of legal entity type (corporation, LLC, other types of legal entities)
  • Limited liability, one or more owners, external investors
  • Management –requirements, liability, directors, officers
  • Visa options – which often dictate the choice of legal structure

See overview slides from Thomas are here: ThomasMartin Presentation UM-DABF 16112015

Another great report for those starting ups in the US is here, in Danish:

Rapporten er skrevet af Finn Martensen, advokat(H) og Attorney at Law, der siden 1992 har praktiseret som amerikansk og dansk advokat.  Advokatkontorets hjemmeside er: http://martensenwright.com

VALG AF VIRKSOMHEDSFORM I USA

En helt grundlæggende overvejelse i forbindelse med planlægningen af forretningsaktiviteter i USA er, under hvilken form denne aktivitet skal udøves. Hvordan virksomheden etableres afhænger helt af virksomhedens karakter.

Hvis det for eksempel er formålet med aktiviteterne, at inddrage USA som eksportmarked, vil etablering ofte ske derved, at den danske virksomhed antager en handelsagent eller en distributør til at markedsføre virksomhedens produkter i USA. I dette tilfælde sker der ingen fysisk etablering af den danske virksomhed i USA.

Et andet – og diametralt modsat eksempel – er, hvor en dansk virksomhed ønsker at udføre produktion i USA. I dette tilfælde vil der altid ske en fysisk etablering af virksomheden i USA, og aktiviteterne vil da sædvanligvis ske gennem et særligt dertil oprettet amerikansk selskab.

Ud over at etableringsformen bør tilrettelægges i overensstemmelse med forretningsaktiviteterne, bør der altid henses til de skattemæssige konsekvenser af etableringen. Eksempelvis vil etablering af et datterselskab i USA altid bevirke, at dette datterselskab bliver skattepligtigt til USA. Dette indebærer administrative og dermed omkostningsmæssige konsekvenser. Hvis aktiviteterne i USA derfor for eksempel er begrænset til markedsføring af virksomhedens produkter, som er produceret i Danmark, kan det være at skyde over målet at foretage etablering af et selskab. Modsat vil noget sådant være naturligt, hvis der udføres fysiske aktiviteter i USA.

Den efterfølgende gennemgang koncentreres om den mest almindelige etableringsform, nemlig oprettelse af et amerikansk datterselskab. Denne  etableringsform er i langt de fleste tilfælde den mest hensigtsmæssige, men der bør selvsagt ske en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Dog bemærkes, at virksomhedsdrift i USA gennem en filial (afdelingskontor) af den danske virksomhed generelt set frarådes. Dette skyldes, at den danske virksomhed kommer til at hæfte med hele sin formue for eventuelle krav, som i USA rettes mod afdelingen. Endvidere kan den danske virksomhed sagsøges i USA. Oprettelse af en afdeling i USA medfører yderligere, at de indtægter og udgifter, der stammer fra afdelingens aktiviteter, skal beskattes i USA. Dette udløser uhensigtsmæssige administrative forhold og en vanskeligt gennemskuelig skattevirkning.

See full report here

0 Comments